Dřevostavby

Dřevostavby se stále více dostávají do středu zájmu.
Dřevo bylo člověku vždy blízké a při výstavbě obydlí hrálo stěžejní roli. Dnes se jeho zapomenutá sláva opět vrací a ve spojení s moderními postupy tak nabízí dřevostavby pohodlné, ekologické a především nízkoenergetické bydlení.

Dřevostavba je pojem v dnešní době tak skloňovaný všemi, kteří se účastní bytové výstavby. To, že tyto technologie jsou dnes na vzestupu, je nepopiratelné. Jak odborná, tak laická veřejnost se rozdělily na dva tábory. Někdo je absolutním způsobem zatracuje, aniž by vyslechnul veškerá pro a proti a tím připustil jakoukoliv debatu na toto téma. Jiný je zase, v rámci ekologického cítění, obhajuje se stejnou zarputilostí, jako je první skupina zatracuje.

Kvalita je základ

Dřevostavba je řemeslně minimálně o stupeň výš než klasická zděná technologie. Klade mnohem větší nároky na chápání jednotlivých souvislostí a vazeb technologií, na větší přesnost, ale hlavně se dostává z věčně upatlaného mokrého procesu do čistých technologických postupů.
Dlouholetou tradici a tím i bohaté zkušenosti s celou výrobou dřevostaveb nabízí například německý trh. Ideální je kompletní systém z DIN normy, který se vyvinul z aplikací, staletími vyzkoušených technologií, ze skandinávských zemí a USA. Bohužel je smutné, že v dnešní době je v České republice jen velmi málo řemeslníků, kteří by skutečně zvládli dělat svou práci profesionálně.
Nevím, zda je chybějící úroveň tesařské profese pozůstatkem minulého režimu, kdy jsme byli nuceni jen improvizovat a ono se to časem okoukalo, nebo jestli nás k tomu nutí trh.

Kvalita, nebo nízká cena. Obojí nelze!

Mám za to, že si každý musí uvědomit, že velmi levně se dá zhotovit jen stavba nekvalitní. Buď se dá ušetřit na materiálu, nebo na práci. A zde je důležité porovnat výstupy více firem.
Volba nejlevnější firmy není vždy to nejúspornější, což se většinou ukáže v průběhu prvních let užívání domu. Nechci zavrhovat výstavbu dřevostaveb samostatnými řemeslníky, ale mnozí nemají pojem o nutnosti dodržování kvalitativních parametrů materiálu. Což je u dřeva hlavně vlhkost. To že v zaměstnaneckém poměru byli předními montéry neznamená, že zvládnou všechny aspekty stavby od A do Z. V České republice je problém, že neexistují žádné závazné předpisy o provádění dřevostaveb. Proto je nejvhodnější vzít si na realizaci firmu, která má certifikát.
Pokud Vám někdo tvrdí, že certifikát je nepotřebný, přeptejte se na České obchodní inspekci nebo v nějaké certifikační firmě, jako je například CSI neboTAZUS. Mnozí budou tvrdit, že certifikát je drahý a že proto mají stavbu levnější. Není to pravdou. Většina z firem, kteří toto tvrdí, nemá o kvalitu a kontrolu zájem.

Parametry dřevostaveb

Stavby a stavební konstrukce ze dřeva se už více jak jedno století úspěšně uplatňují v zemích severní Ameriky, Skandinávie a průmyslově vyspělých zemích západní Evropy.
Moderní stavební konstrukce na bázi dřeva jsou v těchto zemích využívány při výstavbě nejen rodinných domků, ale i objektů pro průmysl, zemědělskou výrobu, sport a další odvětví lidské činnosti. Statisíce uvědomělých lidí na celém světě se seznamuje se zásadami udržitelného rozvoje této planety a hledají cesty, jak zajistit její další rozvoj, aniž by byla neúnosně poškozována a drancována příroda a životní prostředí. Jednou z cest je stavět domy s velmi nízkou potřebou energie na jejich vytápění z vhodné, trvale obnovitelné stavební hmoty, kterou je prakticky pouze dřevo.
Volí nezávadné velkoplošné materiály, jako jsou desky orientovaných třísek OSB sádrokartonové, sádrovláknité a dřevovláknité desky.

Na renomovaných evropských stavebních veletrzích jsou stále častěji nabízeny ekologické tepelně izolační materiály z dřevního vlákna, technického konopí nebo ze lnu. Většinu materiálů, které budeme v budoucnosti potřebovat ke stavění, si můžeme vypěstovat v lese nebo na poli. Tyto materiály přinesly technologický zlom v konstrukcích dřevostaveb.
V součinnosti s ochrannými nátěrovými systémy na bázi přírodních látek a řadou dalších ekologických materiálů a výrobků se zvýšily diametrálně technické parametry stavebních konstrukcí a staveb na bázi dřeva. Nesrovnatelně se zvýšila užitná hodnota staveb, spolehlivost a trvanlivost stavebních konstrukcí. Stále více výrobců využívá nových principů konstrukční ochrany dřeva, které i bez používání zdraví škodlivých chemických impregnačních látek zabezpečují vysokou životnost a spolehlivost těchto staveb.
Rozhodujícím aspektem spolehlivosti a trvanlivosti staveb na bázi dřeva je správné technické řešení stavebních konstrukcí a všech detailů každé stavby. Renomovaní světoví výrobci materiálů používaných v konstrukcích dřevostaveb proto věnují nemalé finanční prostředky na informační servis k nabízeným výrobkům, s cílem vyloučit nesprávná použití těchto materiálů a přispět k bezporuchovým řešením stavebních konstrukcí a staveb.
K vysoké spolehlivosti a trvanlivosti staveb na bázi dřeva přispívá i systém certifikace a kontroly jakosti výroby nových moderních konstrukčních materiálů a systém certifikace a kontroly jakosti výroby stavebních systémů z těchto materiálů.

Nízkoenergetické řešení i prostor

Nižší tepelně akumulační schopnosti lehkých dřevěných konstrukcí lze při použití pružného otopného systému využít ve prospěch těchto staveb.
Okamžité tepelné ztráty jsou velmi nízké a nízká je i potřeba energie pro temperování stavby. Výrazně se zkracuje doba na dosažení tepelné pohody bydlení.
Pro úsporu energie na vytápění lze využít skleníkového efektu při slunných zimních dnech. V neposlední řadě se tak vytvářejí podmínky pro využití netradičních zdrojů energie, zejména pak využitím odváděného tepla při nutné výměně vnitřního vzduchu využitím rekuperace. U staveb s malou okamžitou potřebou tepla na vytápění se pozitivně projeví i zapojení solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody. Při srovnatelných tepelných odporech stěn jsou konstrukce na bázi dřeva nesrovnatelně subtilnější. Na tři běžné metry obvodového zdiva lze při použití konstrukcí ze dřeva ušetřit až jeden metr čtereční obytné, respektive užitné plochy. Při zastavěné ploše rodinného domu o velikosti sta metrů čtverečních tak lze získat další místnost.
Podstatně nižší hmotností konstrukcí a staveb na bázi dřeva se výrazně snižují také náklady na přepravu materiálu a na zemní práce. Při výstavbě není třeba používat těžké a drahé montážní mechanizmy.
Při výstavbě domu z velkoplošných kompletizovaných dílců potřebujete autojeřáb jen několik hodin. O to větší finanční částku lze investovat do kvality vlastní obytné nebo provozní části objektu.

Vysoká hořlavost je mýtus

Hořlavost dřevěných konstrukcí je předsudek. Z vyhodnocení požárů různých staveb u nás i v zahraničí plyne, že správně navržené a provedené dřevěné konstrukce odolávají požáru lépe než konstrukce ocelové.
Zuhelnatělá povrchová vrstva nosných prvků ze dřeva chrání tyto prvky před dalším odhoříváním a pokud jsou dimenzovány tak, aby zbylá neporušená část zabezpečila jejich únosnost, jsou schopny odolávat požáru až 30 i více minut. Nechráněné ocelové  konstrukce se obvykle po 15 minutách zhroutí. Všechny dnes používané velkoplošné materiály pro opláštění dřevěných nosných konstrukcí výrazně zvyšují jejich požární odolnost. Markantní jsou i rozdíly v nákladech na likvidaci požárem poškozených staveb. Dráže vyjde odstranění železobetonových nebo ocelových konstrukcí. Podle zahraničních zkušeností jsou tyto bourací práce několikanásobně vyšší než náklady na odstranění konstrukcí a staveb ze dřeva. Navíc je rozebrání ocelové haly zřícené po požáru životu nebezpečné.

Lehké skeletové konstrukce

U dřevostaveb, na rozdíl od klasických staveb, nelze stanovit co je jaký systém. Pro naše účely lze vymezit pouze vícevrstvé konstrukce. U srubových konstrukcí nelze dosáhnout v jedné vrstvě parametrů nízkoenergetické stavby, snad pouze při použití speciálních lepených konstrukcí, při nich se však dostáváme do vysokých cenových relací.
Pokud si klient přeje těžkou skeletovou, nebo srubovou konstrukci jako nízkoenergetickou stavbu, je to možné zajistit systémem proskení, speciálního vytápění a podobně. Zde nám však stavba nevyjde výpočtově jako nízkoenergetická, i když se tak v průběhu užívání bude chovat. Vícevrstvé dřevostavby pak lze rozdělit na dvě skupiny. Jsou to dřevostavba fošnové konstrukce a dřevostavba panelového systému, jejichž skladby jsou ve většině případů shodné. Liší se v tom, že dřevostavba fošnové konstrukce se vyrábí a montuje přímo na stavbě z předpřipravených přířezů bez pomoci těžké mechanizace. Problém je při montáži vliv počasí a delší doba výstavby.
Dřevostavba panelového systému se předvyrábí v kryté hale a pro montáž je potřebný jeřáb. Výhodou je, že montáž hrubé stavby trvá 1 až 2 dny. I zde se však jednotliví výrobci liší systémem kompletace.
Některé firmy dodávají panely z vnitřní strany se sádrokartonem, rozvody elektřiny a z vně s hrubým zateplovacím systémem. Jiné firmy dodávají zase jenom dřevěnou konstrukci jednostranně opláštěnou. Systém dodávky je většinou podmíněn finančními podmínkami investora. Tím, že naše banky nepočítají s rychlou výstavbou, je problém s financováním stavby. Pokud má stavebník stoprocentní hypotéku a čeká se s čerpáním na zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí, může hrubá stavba zůstat stát beze změn až čtyři měsíce.
Na tomto zpoždění nenese vinu ani investor, ani stavební firma, ale naše zatím nedokonalé předpisy.

ing. Zdeněk Kaňa
www.hlc.cz

10.8.2009
Stavba Domu snů krok za krokem | Nabídka dřevostaveb | Články o bydlení | Stylové venkovské osvětlení | Tradiční český kanafas
EKODŘEVOSTAVBY - ekologické dřevostavby - informační portál o ekologickém stavění nízkoenergetických a pasivních domů.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Galerie o bydlení | EkodřevostavbyEurookna a dveře | Dům snů  | Česká okna a dveře |SLAVONA | Okna a dveře | Keramické lustry na chalupu | Vybavení chalupy | Stavba chalupy