Okna, jejich výběr a správné použití ve stavbě

Okna jsou nejslabším článkem obálky budovy, místem možných tepelných ztrát i významných tepelných zisků, proto je třeba jejich správné volbě věnovat pozornost.

Parametry oken ovlivňují:

  • Vlastnosti izolačních skel
  • Parametry distančního rámečku (okraje skla)
  • Parametry okenního rámu
  • Poměr plochy skla a celého okna
  • Napojením okna do stavby

Při výběru oken posuzujeme hodnoty součinitele prostupu celého okna a skla, která by měla být co nejmenší (pozor, nezaměňovat tyto hodnoty). Doporučená maximální hodnota součinitele prostupu tepla celého okna Uw je 1,2 W/m2K, pro pasivní domy maximálně 0,8 W/m2K.
Dříve běžně používaná eurookna s izolačními dvojskly (Ug=1,1 W/m2K) se pohybují na hranici doporučené hodnoty Uw 1,2 W/m2K, tato hodnota je také limitní pro poskytnutí dotace Zelená úsporám. Vzhledem k zásadnímu významu oken, je vhodné volit, dnes již i cenově dostupná, okna v silnějších profilech s izolačními trojskly. V současné době je optimální profil eurookna v síle cca. 92mm s izolačním trojsklem, případně ještě s hliníkovým opláštěním.
Nicméně u oken sledujeme nejen minimalizaci tepelných ztrát, ale také využití tepelných zisků. Kvalitní osluněná okna mohou mít v topné sezóně i pozitivní tepelnou bilanci - do interiéru pronikne více energie, než okny unikne. Proto sledujeme nejen Uw a Ug, ale také celkovou energetickou propustnost g. Tomuto požadavku vyhoví okna s izolačními trojskly v Ug alespoň 0,7 a g 0,5 a více.

Proč si vybrat dřevěná okna?

Dřevěná okna se používají tradičně již stovky let, dřevo má samozřejmě, stejně jako každý materiál, své výhody i nevýhody. Dřevěná okna mají dlouhou životnost, obavy z nutného natírání oken patří minulosti, současné elastické a UV odolné povrchové úpravy mají vysokou trvanlivost. Dřevo se vyznačuje velmi dobrou tepelnou izolací, ale i tak se stále většími nároky se profily ještě doplňují o izolační vrstvu s polyuretanu či korku, případně vyfrézovanými vzduchovými otvory.
Dřevo je obnovitelný materiál, navíc při svém vzniku spotřebovává skleníkový plyn oxid uhličitý. Při výběru dřevěného okna hraje roli jeho přírodní vzhled a přirozená krása, ale také ekologické uvědomění stavebníka.

Správně provedená montáž oken a dveří

Nejen kvalitní okno, ale i správně provedená montáž je velmi důležitá. S rozvojem staveb nízkoenergetických a pasivních domů, kde je alespoň 20cm tepelné izolace, se mění požadavky na kotvení oken, ne vždy se okna montují přímo do zdiva, ale velmi často právě do tepelné izolace. Pro hloubku osazení v okenním otvoru obecně platí, že rovina jdoucí středem okna by měla být co nejblíže roviny středu tepelně izolační vrstvy.
Ke snížení tepelného mostu napojení okna na stěnu je nutné překrytí části okenního rámu tepelnou izolací v bočních a horní části okna. Spodní část okna s napojením na parapet nelze zateplit, proto je třeba přerušit tepelný most ve zdivu pod oknem a maximálně zaizolovat tuto část.
Musí být také zajištěno utěsnění připojovací spáry okna proti průniku vzduchu a vlhkosti těsnícími páskami.

Pozor na možné poškození během stavebních prací!

Dřevo má kromě mnoha výhod i své nevýhody, resp. vlastnosti, které je třeba respektovat, pokud chceme, aby naše nová okna byla dlouho jako nová. Zejména během stavebních prací je třeba dát na okna pozor, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem nadměrné vlhkosti.
Pokud by k poškození již došlo, je třeba okno co nejdříve opravit, zejména je třeba zamezit vniknutí vlhkosti pod vrstvu barvy. Bohužel takové opravy většinou jsou již viditelné, proto doporučujeme okna zabezpečit, ochránit v průběhu prací fólií, která však musí být správně nalepena. Pokud k nalepení fólie použijeme nevhodnou lepicí pásku, můžeme v dobré víře okenní rám poškodit touto páskou. Ideální jsou omítací profily, do kterých se fólie nalepí a následně odlomí část pásky, která není kryta omítkou.
Ještě se vrátíme k nadměrné vlhkosti na stavbě během mokrých procesů (omítky, betony...), nejlepší je maximum těchto prací provést ještě před osazením dřevěných oken a okna montovat do suché stavby. Po namontování oken musíme dbát na to, aby byla stavba dobře větrána a nevnikala vlhkost do oken.
Při vysoké vlhkosti může dojít k závažnému poškození oken, dřevo s vlhkostí mění svůj objem, pokud svou vlhkost změní zásadním způsobem, může dojít k poškození povrchové úpravy ve spojích - přiznaných spárách, následně vzniklými trhlinami bude vnikat vlhkost a poškození se bude zvětšovat, až bude viditelné. Postupně se bude odlupovat vrstva lazury, dojde k poškození dřeva.
Pokud dojde k nasáknutí vlhkosti do rámu okna a následnému zmrznutí, opět hrozí poškození povrchové úpravy.

Údržba dřevěných oken

U dřevěných oken je pouze specifická údržba ve formě ošetření oken udržovací sadou. Nejedná se o nic složitého ani nákladného, pouze po umytí oken ošetříme (1x nebo 2x za rok) dřevěný okenní rám přípravkem, který naneseme houbičkou nebo hadříkem. Je to podobná práce jako ošetření nábytku leštěnkou.
Další údržba je stejná u všech typů oken, mytí skel, promazání kování, kontrola seřízení. Pokud byste měli pocit, že okna nefungují, jak mají, kontaktujte servis a nechte si okna seřídit, předejdete možnému poškození. Nezapomeňte zkontrolovat těsnost oken, pokud by jimi „táhlo", zase je potřeba provést jejich seřízení a utěsnění.

Zora Stupňánková SLAVONA

Související články:

Dřevěná okna nejen do pasivního domu

Oči domu - okna ze dřeva


19.4.2010
Stavba Domu snů krok za krokem | Nabídka dřevostaveb | Články o bydlení | Stylové venkovské osvětlení | Tradiční český kanafas
EKODŘEVOSTAVBY - ekologické dřevostavby - informační portál o ekologickém stavění nízkoenergetických a pasivních domů.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Galerie o bydlení | EkodřevostavbyEurookna a dveře | Dům snů  | Česká okna a dveře |SLAVONA | Okna a dveře | Keramické lustry na chalupu | Vybavení chalupy | Stavba chalupy