Sádrokartonové příčky s dvojitým oplášťením

Využití suché výstavby je stále širší. Loskuták se se svou reportáží zaměřil na zvukové vlastnosti sádrokartonové příčky a využití příček s dvojitým opláštěním.

 

Příčky - vnitřní příčky W 112 s dvojitým opláštěním

Úvodem si položme otázku, jaké vlastnosti od příčky (stěny) očekáváme. Kromě samozřejmých požadavků na rovinnost a kvalitu povrchu musí příčka zajistit odpovídající tepelnou a zvukovou izolaci mezi místnostmi, důležitá je i dostatečná únosnost pro nejrůznější zařizovací předměty (kuchyňské linky, umývadla, poličky, obrazy atd.).

Důležitou a v poslední době neustále se do popředí deroucí vlastností je jednoduchost výstavby (montáže) i demontáže. V neposlední řadě musí příčka umožňovat širokou paletu povrchový úprav od klasické malby, přes tapety, různé druhy omítek, až po keramický obklad.

Než tedy začnete s volbou typu sádrokartonové příčky a její montáží, vyjasněte si, jaké vlastnosti by hotová stěna měla mít nebo musí mít (akustika, vlhké prostředí - zelená deska, zvýšené nároky na požární odolnost - červená deska).

Jedním z důležitých kritérií pro volbu SDK příčky jsou její akustické vlastnosti.

Mezi místnostmi téhož bytu můžeme zvolit příčku z každé strany opláštěnou jednou sádrokartonovou deskou (jednoduché opláštění) tloušťky 12,5 mm, jejíž celková tloušťka je minimálně 125 mm (užijete profily tl. 100 mm) a jejíž dutý prostor je vyplněn izolací z 80%, tedy o tloušťce izolace 80 mm. Takováto příčka nám zajistí hodnoty vážené neprůzvučnost na hranici 48 dB.

I v rámci jednoho bytu je však výhodné a rozumné zajistit si vyšší úroveň akustické pohody, zvláště uvážíme-li, jaké finanční náklady a kolik starostí je spojeno s dodatečným zvyšováním akustických vlastností příčky.

Velmi slušnou úroveň soukromí mezi pokoji jednoho bytu nám zajistí příčka opláštěná z každé strany dvěma vrstvami sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm (W 112) - tento typ příčky byl použit při stavbě „Domu Snů", jejíž dutina je opět vyplněna izolací z 80%. Prostorové nároky jsou nepatrně větší. Celková tloušťka příčky je 100, 125 nebo 150 mm (podle použitého CW-profilu tl. 50, 75 nebo 100 mm), vážená neprůzvučnost od 50 do 55 dB. Dovolí-li vám to prostorové podmínky, doporučuji zvolit CW-profil 100 mm s celkovou tloušťkou příčky 150 mm.

Pozn.: Pokud budete požadovat ještě vyšší akustiku, než zajišťuje výše popsaná příčka W 112, i tuto variantu má Knauf k dispozici ve svých systémech příček.

Výhody:

 • snadná montáž
 • rychlost výstavby
 • mnohostranné použití
 • malá hmotnost a snadná manipulace
 • lepší akustika
 • suchý proces výstavby

Pozn.: Nevýhodou sádrokartonových příček je, že neunesou takovou zátěž jako cihlová stěna. Při větším zatížení konstrukce je nutné použít upevňovací instalační techniku (traverza, nosič) - zejména při instalaci umyvadel a záchodů.

Co potřebujeme na příčky:

 • značkovací šňůra
 • vodováhu
 • Trennwandkitt
 • CW profil, UW profil
 • Stropní hřeb DN 6
 • Šrouby TN 35, TN 25
 • Desky 
 • Izolaci
 • Skelnou výztužnou pásku
 • Tmel Uniflott

Montáž sádrokartonových desek

Montáž sádrokartonové příčky začíná vyměřením příčky. Hranu příčky vyznačíme tak, že brnkneme značkovací šňůrou o podlahu, a vzniklou osu přeneseme pomocí vodováhy nebo stavebního laseru na stěny a strop. Na podlaze i stropu vyznačíme místa otvorů pro dveře.

Montáž začíná připevněním UW-profilu na podlahu a strop. Na UW-profil před osazením nalepíme samolepicí těsnicí pásku (Dichtungsband tl. 2 mm) nebo při nerovnostech podkladu větších než 2 mm naneseme těsnicí tmel (Trennwandkitt). Poté UW-profil pomocí natloukacích hmoždinek (např. K6/35) upevníme na podlahu a strop podél vyznačené osy příčky. Vzdálenost hmoždinek je maximálně 800 mm. Do připravených UW-profilů na podlaze a stropu se osazují svislé CW-profily v osových vzdálenostech 625 mm nebo 600 mm. Na obvodové stěny se CW-profily připevňují natloukacími, v případě dutých cihel nebo sádrokartonu univerzálními hmoždinkami. Na okrajové CW-profily nalepíme i těsnicí pásku, popř. naneseme těsnicí tmel. Dbejte na to, aby kvůli zachování svislé dilatace příčky byly CW-profily o 1 cm kratší, než je světlá výška místnosti. CW-profily se do UW-profilů vkládají bez šroubování či jiného dodatečného upevnění. Výjimku tvoří CW-profily u ohraničujících stěn a CW-profily ohraničující dveřní otvory. Ty se s UW-profily spojují pomocí speciálních kleští (procvaknutí profilu) nebo šrouby LN (tzv. stříbrňáky).

Následuje montáž sádrokartonových desek. SDK desky se kromě příček v koupelnách a WC a kromě šikmin v podkroví, kde je dovoleno připevňovat desky naležato, montují výhradně na výšku. SDK desky se přiloží ke spodní konstrukci příčky tak, aby mezi podlahou a deskou byla mezera cca 1 cm. (K tomu a kvůli snadnější fixaci desky se používá zvedák desek, ale stačí i doma zhotovený klín.) Odsazení desky od podlahy má význam kvůli případným nerovnostem podlahy a jako dilatace. Sádrokartonová deska se na spodní konstrukci osazuje vždy tak, aby svislé originální hrany desky byly vždy podloženy profilem. Svislá hrana desky musí lícovat nebo být vzdálena maximálně 5 mm od osy profilu.

Sádrokartonové desky se k CW-profilům připevňují šrouby do sádrokartonu (první vrstva šrouby TN 25 mm, případná druhá vrstva šrouby TN 35 mm) v osových vzdálenostech 250 mm.

Sádrokartonová deska se nikdy nešroubuje k UW-profilům! Podstatně by se tím zhoršila dilatační schopnost příčky.

Do příčky vložíme minerální izolaci. Ideální tloušťka izolace je 80% šířky profilu nebo chcete-li šířky meziprostoru mezi plášti. Při šířce CW-profilu 100 mm je tedy tl. izolace 80 mm.

Pokračujeme opláštěním druhé strany příčky sádrokartonovými deskami. Svislé spáry mezi deskami na obou stranách příčky nesmějí být průběžné (z důvodů akustických i požárních). Proto začínáme na druhé straně příčky s opláštěním vždy polovinou desky a řezanou hranu dáváme vždy k ohraničující stěně.

Následuje zatmelení první vrstvy desek a hlav šroubů (alespoň 2x) a poté montáž druhé vrstvy sádrokartonových desek opět tak, aby svislé spáry byly přesazeny opět o polovinu šířky desky. Pokud jsme začali první vrstvu oplášťovat deskou celou, druhou vrstvu začínáme půlkou desky a naopak.

Spáry obou vrstev desek a hlavy šroubů se tmelí speciálními tmely na sádrokarton. Spáry finálního opláštění příčky se tmelí minimálně dvakrát, někdy i třikrát, přičemž třetí vrstvou je vždy finální pasta. Dbejte na to, abyste tmel do spáry dostatečně vtlačili. (Toho se dosahuje vtlačováním tmelu napříč přes spáru.)

Po vytvrzení tmelu (tmely na bázi sádry po cca jedné až dvou hodinách - podle teploty a vlhkosti vzduchu) následuje broušení přetmelených míst, aby příčka byla opravdu dokonale rovná a hladká. Rovinnost příčky si čas od času kontrolujte dvoumetrovou latí. (Normou povolená místní nerovnost je 2 mm na dvoumetrové lati). Kvalitu lampy si můžete zkontrolovat rovněž bočním osvětlením lampou. Mějte na paměti, že absolutní rovina neexistuje.

Posledním krokem před povrchovou úpravou příčky, resp. sádrokartonových konstrukcí obecně, je penetrace povrchu sádrokartonu.

Povrchová úprava - malba:

Celoplošně penetrace pro sjednocení savosti podkladu potom můžu aplikovat malbu, nátěrovou hmotu určenou na sádrokarton.

Povrchová úprava - obklad (koupelna):

Celoplošně hydroizolace Flächendicht a Flächendichtband, po zaschnutí lepidlem Flexkleber lepit obklady a dlažbu a vyspárovat Fugenbuntem. Styk stěna stěna nebo stěna podlaha zatmelit Silikonem.

K opláštění příček, resp. všech sádrokartonových konstrukcí, používejte pouze desky tloušťky 12,5 mm a vyšší. Použitím desek tl. 9,5 mm se vystavujete při úspoře doslova pár korun katastrofálním poruchám ve spárách mezi sádrokartonovými deskami, v rovinnosti konstrukcí a v jejich akustickém působení!

www.knauf.cz Technické listy KNAUF

7.12.2009
Stavba Domu snů krok za krokem | Nabídka dřevostaveb | Články o bydlení | Stylové venkovské osvětlení | Tradiční český kanafas
EKODŘEVOSTAVBY - ekologické dřevostavby - informační portál o ekologickém stavění nízkoenergetických a pasivních domů.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Galerie o bydlení | EkodřevostavbyEurookna a dveře | Dům snů  | Česká okna a dveře |SLAVONA | Okna a dveře | Keramické lustry na chalupu | Vybavení chalupy | Stavba chalupy