Skrytý rám i kování

Kdo se zajímá o novinky ve stavebním oboru, tak ho rozhodně nemohlo minout speciální dřevěné okno určené nejen pro pasivní domy . Za jeho zrodem a vývojem stojí společnost Slavona, která si jej nechala i certifikovat v Passive House Institute v Darmstadtu. Okno by nemělo takové vlastnosti, jaké má a nedostalo by ani certifikaci pro pasivní domy, nebýt ve funkční spáře skrytých závěsů křídla. Běžný závěs podle typu prochází okolo těsnění, kde jej může při zavírání krčit a snižovat tak těsnost. Jako druhý problém je jejich tepelná vodivost z funkční spáry do interiéru. V extrémních případech může docházet ke kondenzacím vlhkosti. Na klasických závěsech se usazuje prach a špatně se čistí - to ocení především ženy.
Okno PROGRESSION stíněné žaluziíOkno PROGRESSIONOkno PROGRESSION - exteriérOkno PROGRESSION - interiérOkno PROGRESSIONOkno PROGRESSION detail exteriérOkno PROGRESSION - skrytý závěsOkno PROGRESSION - bezrámové okno

Jaký zvolit rám a jak se podílí na tepelných ztrátách stavby?

Zasklení a především rám oken či dveří, bude vždy patřit k nejslabším místům v obvodové obálce jakékoliv stavby. Vzhledem k tomu, že rám „promrzá", nepřináší v případě oken žádné solární zisky a stíní - nemluvě o dělených oknech, tak je potřeba se na něj důsledně zaměřit a minimalizovat jej, aby nezasahoval do plochy skla. Jedinou logickou cestou je narůst rámu na šíři - zvyšuje se tím jeho tepelná odolnost a neokrádá nás o možné solární zisky. Tím jasně vycházejí doteď používané okenní i dveřní rámy, které jsou úzké a vysoké, jako absolutně nevhodné pro úsporné domy nové generace. V každém případě je více než nutné rám z exteriéru překrýt tepelným izolantem, nebo ještě lépe - schovat jej do fasády úplně. Nejen že nebude vystaven povětrnostním vlivům, které postupem času degradují povrchovou úpravu, ale především bude tepelně zaizolován.

Rozdíl mezi podílem skla na běžném okně a okně se širokým rámem, se bude zdát zanedbatelný. Proto pro příklad: obě okna budou o rozměrech 148x123 centimetrů, standardní profil rámu okna IV92 bude mít podíl 35% a nová konstrukce rámu bude na hodnotě 26%! Vypadá to jako hraní s procenty, ale na celém domě po součtu vyjde hodnota, která bude stát za uvážení, zde nejít cestou nového profilu rámu. Ten nám do interiéru nepřinese nejen více solárních zisků, ale především světla.

K lepší energetické bilanci a celkové těsnosti okna přispívají i novodobé závěsy. Jsou skryté v rámu, takže neprocházejí těsněním, které se nekrčí. Tak přispívají k lepšímu průběhu teplot v rámu - běžný závěs vede do interiéru chlad a může na něm kondenzovat vlhkost.

V roce 2012 získalo první české okno této konstrukce certifikaci pro aplikaci v pasivních domech. Na to jak vznikalo a co společnost Slavonu vedlo k jeho vývoji, jsme se zeptali Libora Kamíra. „Hledali jsme možnosti zlepšení tepelně izolačních vlastností oken, první cesta byla lepší zateplení rámu, ale se zlepšením součinitele prostupu tepla rámem se zvětšoval rám a taky prodražoval. Proto jsme hledali jinou cestu a přiklonili jsme se nové koncepci oken, kterou také prosazuje Passive House Institute v Darmstadtu, tedy snížení rámu a zvětšení jeho hloubky. Tímto způsobem zvětšujeme podíl skla na celkové ploše okna, tedy zvyšujeme i žádané solární zisky a pustíme více světla do místností. Součinitel prostupu tepla sklem je obecně nižší než rámu, i proto je výhodnější zvětšit plochu skla na úkor rámu." Nový typ okna nese příznačný název PROGRESSION a v odborné veřejnosti vzbudil velký ohlas. Většina reakcí bude asi směřována k ceně, avšak cena se příliš neliší od běžných oken s trojskly. Pokračuje Libor Kamír. „To že vývoj okna byl správnou cestu, potvrdil i certifikát PHI ve třídě phA. Nejlépe jsou hodnocena okna s nízkými rámy při zachování tepelně izolačních vlastností a s možností maximálního překrytí rámu tepelnou izolací."


Doporučujeme další zajímavé články:

Vybíráme okna do pasivního domu. Na co si dát pozor?

Okna nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy

Solární zisky versus tepelný most

Nejen solární zisky, ale i kvalitní stínění oken, je důležité


11.2.2014
Stavba Domu snů krok za krokem | Nabídka dřevostaveb | Články o bydlení | Stylové venkovské osvětlení | Tradiční český kanafas
EKODŘEVOSTAVBY - ekologické dřevostavby - informační portál o ekologickém stavění nízkoenergetických a pasivních domů.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Galerie o bydlení | EkodřevostavbyEurookna a dveře | Dům snů  | Česká okna a dveře |SLAVONA | Okna a dveře | Keramické lustry na chalupu | Vybavení chalupy | Stavba chalupy