Vyplatí se stavět nízkoenergeticky?

Tepelná pohoda za rozumnou cenu? Ptejte se už projektanta

Ceny energii hovoří stale jednoznačněji a nutí nás přemýšlet o úsporách. Problematika nízkoenergetického bydlení se proto dostává do popředí zájmu veřejnosti, investorů i projektantů. Všichni toužíme po bydlení, které bude mít levný a účelný provoz, přesto většina z nás bez zájmu přechází fakt, že jsou to právě nízkoenergetické stavby, které výše uvedené nároky bez problému splňují. Navíc, kromě ekonomických výhod jsou přínosné i ekologicky. Při jejich stavbě jsou používány materiály a technologie upřednostňující obnovitelné zdroje a potažmo i udržitelný rozvoj výstavby.


Nízkoenergetická stavba je...

Nízkoenergetická stavba nemá jen dobře vytvořenou takzvanou obálkovou konstrukci (obvodové stěny s okny, střechu a podobně), ale v co největší míře využívá také slunečních zisků v době nízkých venkovních teplot a zároveň chrání proti slunci při vyšších vnějších teplotách. Už v raných dobách lidské civilizace existovaly snahy o vytváření solární architektury, tedy předchůdce nízkoenergetické stavby. Stejně rozumně tak i dnes vyznívají slova legendárního filosofa Sokrata: „Ideální dům je v létě chladný a v zimě teplý." Podstatou nízkoenergetického bydlení tedy není jen kvalita konstrukce, ale také tvar budovy s ohledem na vytápěnou plochu a využití tepelných zisků z oken v topném období a vhodného zastínění v tom letním. Dům má být kompaktní, aby poměr plochy pláště oproti obestavěnému objemu (A/V) byl co nejmenší. To znamená vždy uvažovat tak, aby na severní straně byly situovány místnosti takzvané chladné zóny (garáže, vstup, komora a podobně), a na jižní stranu situovat místnosti s maximálním prosklením (obývací pokoj nebo zimní zahradu).

Je samozřejmostí, že je nutné uvažovat s úhlem slunečního svitu tak, aby v horkých letních dnech bylo okno co nejvíce zastíněno.
Okna musí být také kvalitně zasklená, abychom místo tepelných zisků nevytvářeli tepelné ztráty. V roční bilanci musí oknem dopadnout dovnitř více energie, než jimi uniká ven. V dispozičním řešení domu je nutné uvažovat v maximální možné míře tak, aby vnitřním uspořádáním byl teplý vzduch, vyhřátý sluneční energií, rozváděn přirozeným prouděním do chladných místností domu, například vhodným situováním otevřeného schodiště. Pokud nebudeme vnímat dům jako celek se všemi vazbami, dojde k tomu, že místo optimálního využití přírodních energií v náš prospěch zvýšíme své náklady o nutné chlazení v letním období.

Důležité parametry

Alfou a omegou konstrukce nízkoenergetické stavby je takzvaný součinitel prostupu tepla, který v podstatě udává to, jaké bude mít stavba tepelně izolační vlastnosti. Obvodové konstrukce mají vnitřní prostředí chránit před extrémem. V našich klimatických podmínkách je jednou z důležitých vlastností interiérového prostředí teplota vhodná pro uvažovaný provoz. Proto jsou důležitou podmínkou tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Ty se postupně vyvíjely a lze říci, že v současné době jsou požadavky rozsáhle definovány a málokterá novostavba je bezezbytku plní.
Stále však platí, že pokud budou bezezbytku splněny požadavky součinitele prostupu tepla, bude i při nízkých vnějších teplotách dostatečná teplota na vnitřním povrchu konstrukce. To je teplota při které nedochází ke vzniku takzvané kritické teploty, při níž na povrchu kondenzuj i páry. kondenzaci par dochází ke změně izolačních schopností konstrukce a její následné degradaci, ale hlavně je vytvořena živná půda pro vznik plísní, jejichž spory jsou nejen silně rakovinotvorné, ale způsobují i řadu respiračních poruch. Je nutné si uvědomit, že podle ČSN 730540: Tepelná ochrana bude, se považuje za kritickou teplotu (pro obvyklé vnitřní prostředí teploty 21 stupňů celsia, relativní vlhkosti vzduchu 50 procent) pro neprůsvitné konstrukce teplota 13,6 stupňů celsia a pro výplně otvorů teplota 10,2 stupňů celsia.

Negativní vliv tepelných mostů

Tepelné mosty jsou místa, jež mají nedostatečný součinitel prostupu tepla-tepelně izolační vlastnosti. Některé firmy v reklamě stále klientům předkládají svoji „velmi kvalitní skladbu konstrukcí". Zapomínají však na to, že se dle platných norem nepočítá součinitel prostupu tepla konstrukce jen v miste s nejlepšími parametry, ale je nutné ji spočítat jako konstrukci smíšenou a zakalkulovat i místa v konstrukci riziková. V konstrukci se nesmí objevit místo, na kterém by bylo dosaženo kritické teploty a došlo ke kondenzaci par. Pokud vzniku tepelného mostu nelze bezezbytku zabránit, je nutno zajistit jinými prostředky zvýšení teploty na vnitřním povrchu konstrukce, a to například prouděním teplého vzduchu. Bohužel se v tomto směru stále setkáváme s vadami, které maji na svědomí problematiky neznali řemeslnici, kteří stavbu provádějí. K největším problémům dochází hlavně v případě staveb, které vznikají svépomocí.
Dalším problémem je nesourodé spojení kvalitního, z reklamy známého stavebního materiálu, který má jako systém normě odpovídající vlastnosti s tou nejlevnější maltou, do které se ještě přidá trochu cementu navíc. Při mrazech se pak stavebník diví, proč jsou patrné spáry cihel na malbě v ložnici, když přeci použil špičkový zdicí materiál. Smutné je, že se těchto chyb dopouštějí i leckteré odborné firmy.

Bilance vlhkosti je zásadní

V zimním období, kdy dochází ke zvýšení rozdílů vnějších a vnitřních teplot, se dům chová jako hrnec při vařeni. Pára, která vzniká z užívání domu, se tlačí přes vnější konstrukci, která je rozhraním mezi teplým prostředím uvnitř a chladným venku. S tímto faktem je nutné počítat. Při projektování každé stavby se proto musí stanovit taková skladba, která zabrání kondenzaci páry v konstrukci, protože jinak hrozí zkráceni její životnosti, objemové změny, výrazné zvýšeni hmotnosti konstrukce, degradace materiálů a vznik plísni. Je zarážející, že se v dnešní moderní době podobná posouzení provádějí pouze u dřevostaveb. Jedinou cestou, jak se případným problémům vyhnout, je přizvat k realizaci stavby firmu s certifikovanou konstrukci, kde kvalitu konstrukce garantuje třetí strana, tedy certifikačni orgán. Je však důležité si pohlídat, zda certifikáty odpovídají skutečně dodané konstrukci.

Proč je vhodná vzduchotěsnost

V doporučeni pro nízkoenergetické domy jak u nás tak v Evropě, je jasně specifikován požadavek na relativní vzduchotěsnost - neprůvzdušnost budovy. V některých zemích je dokonce neprůvzdušnost považována za zásadní parametr při kontrole kvality provedení stavby. Například německé směrnice říkají, že vnější izolace musí být vodotěsná a vzduchotěsná, ale paro-propustná. Dále, že musí být provedena tepelná a zvuková izolace styčné spáry, a že tato funkční oblast má zůstat suchá. Konstrukce směrem do místnosti musí být kompletně vzduchotěsná. To platí pro místa, jejichž povrchová teplota je vyšší než-li teplota rosného bodu vzduchu. Mohli byste se ptát, proč by se mělo stavět vzduchotěsně? Jednak proto, že tak zabráníme poškozeni stavby kondenzátem vznikajícím při prouděni vlhkého teplého vzduchu z místnosti. Také nevzniká průvan. Zajistíme lepši zvukovou izolaci proti vnějšímu hluku. Snížíme spotřebu energie na vytápění a zlepšíme fungováni bytové ventilace (vzduch, který unikne spárami, není k dispozici pro systém regenerace tepla).
Nutno dodat, že naše předpisy se v tomto směru od těch německých podstatným způsobem neliší. Avšak v mezinárodním srovnání jsou poměrně mírné.
Parametry, které jsou standardem pro nízkoenergetické domy, zatím nejsou ze zákona povinné, ale bylo by dobré snažit se o víc než jen o splnění minimálních požadavků. Nedostatky v tepelné izolaci a celkové konstrukci stavby totiž nelze později korigovat vůbec, anebo jen s vynaložením velkých finančních prostředků.

Bilance vlhkosti je zásadní

Starší budova Často dvojnásobek a více hodnot platných pro obvyklé novostavby
Obvyklá novostavba 80 -140 kWh/(m2a) v závislosti (dle závazných požadavků) na faktoru tvar A/V
Nízkoenergetický dům méně než 50 kWh/(m2a)
Pasivní dům méně než 15kWh/(m2a)
Nulový dům méně než 5 kWh/(m2a)

Vhodné materiály

Volba materiálu na výstavbu domu vždy vypovídá o preferencích zkušenostech budoucího stavebníka. Ty mohou být jak pozitivní, tak také negativní. Příkladem nám mohou být takzvané dřevostavby (stavby s nosnou konstrukci ze dřeva), které u nás měly tradici v předválečném období. Avšak medvědí službu jim prokázalo rozhodnuti socialistického státu koupit licenci na takzvaný Okál a domy jemu podobné. Tyto stavby měly konstrukčně blíž k nábytku než k dnešním dřevostavbám. Tyto záporné informace zůstávají v pamětnících hluboce zakotveny, proto první řešení, které investor hledá, je u klasického páleného materiálu. Tradiční jednovrstvé zdivo je však pro nízkoenergetickou výstavbu neefektivní, ba dá se říci, že až nevhodné.

Bez ohledu na osobni preference však pro každý zvolený materiál platí následují: Vyplatí se používat jen v České republice certifikované materiály a systémy. V dnešní době, kdy je naše republika součásti Evropské unie, lze na náš trh přivézt a prodávat praktický jakýkoliv materiál. Zodpovědnost za to, že materiál odpovídá našim normám a předpisům, nese ten, kdo materiál zabuduje do stavby.
Dodržovat použití všech komponentů systému je holou nezbytnosti. Systémové řešení je přezkoušené nezávislým certifikačním orgánem.
Stejně tak se musí dodržovat technologické předpisy výrobce a projekt. Dobrý projektant uvažuje koncepčně a závada vzniklá z rozhodnuti neodborníka je mnohdy téměř neodstranitelná.
Existuje mnoho způsobů a kombinaci materiálů a každý dobrý projektant vám velmi rád nabídne takovou alternativu, která bude vyhovovat vašim požadavkům. Nutno však dodat, že pokud budete brát vy i váš odborný poradce ohled na ekologii, nezbude vám než sáhnout po dřevostavbě.

autor článku: Zdeněk Kaňa, projektant H.L.C. spol. s r.o.16.2.2010
Stavba Domu snů krok za krokem | Nabídka dřevostaveb | Články o bydlení | Stylové venkovské osvětlení | Tradiční český kanafas
EKODŘEVOSTAVBY - ekologické dřevostavby - informační portál o ekologickém stavění nízkoenergetických a pasivních domů.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Galerie o bydlení | EkodřevostavbyEurookna a dveře | Dům snů  | Česká okna a dveře |SLAVONA | Okna a dveře | Keramické lustry na chalupu | Vybavení chalupy | Stavba chalupy