Žádný dům se bez komína neobejde

Komíny dříve byly jen vertikálním otvorem ve zdivu. Dnes jsou tvořeny stavebními dílci, které tvoří účelný vlastní konstrukční celek.

Dnešní keramické komíny jsou vícevrstvé konstrukce, ve kterých rozhodující roli hraje vnitřní keramická vložka. Ta není pouze požárně odolná a plynotěsná, ale má uvnitř tak hladký povrch, na kterém téměř neulpívají saze ani jiné nečistoty. Komíny většinou stojí  vedle nosných stěn a všechny jejich jednotlivé komponenty vyhovují přísným normovým požadavkům. 

V klasických univerzálních komínových systémech jsou většinou použity keramické vložky obalené izolací a tím oddělené od nosných prvků systému. Tepelná izolace zaručuje ty nejlepší tahové poměry během všech teplotních režimů v komíně. U nejmodernějších konstrukcí je tepelná izolace integrována již přímo do betonových tvárnic a „klasické šamotové vložky" jsou nahrazeny vložkami tenkostěnnými s profilováním na vnějším povrchu..

Nosný prvek keramických komínů tvoří běžně tvárnice z lehčeného betonu. Ty se vyrábějí jednoprůduchové i dvouprůduchové. Kromě toho existují i tvárnice s víceúčelovými šachtami. Sortiment vyráběných průřezů je od malých, pro rodinné domky a chaty, až po velké pro průmyslové objekty. Není bez účelu opatřit také rodinné domky centrálně vytápěné rezervním komínem. Navrhování jednotlivých komínů je závislé jednak na zvoleném druhu topení, dále na použitém palivu a v neposlední řadě na výšce komínu. Důležitá je také dostatečná výška komínu nad střechou, která je dána normou.

Zapomenutý komín nemusí být problém!

Pokud je již dům postavený a komín tam není, není důvod k zoufání. Dříve se dodatečné výstavbě obyvatelé domu bránili při představě bouracích prací, znečistěného domu a komplikací s instalací komína. To však již s novými typy komínů pro dodatečnou montáž není nutné. Nerezové fasádní komíny s vnitřní nerezovou či keramickou vložkou, jsou lehké a rychle smontovatelné. Lze je použít jako venkovní komín vedený po fasádě či jako dominantní prvek interiéru.

Pocit jistoty je základem naší spokojenosti.

Každý dům musí vyhovovat požadavkům uživatele na bezpečný, pohodlný i hospodárný provoz. Úspora energie začíná plánováním koncepce topení. Moderní kotle ve spojení s kvalitními komíny mohou při stejném tepelném výkonu znatelně snížit spotřebu energie.

Právě proto je komín důležitou částí stavby. S komínem nejsou žádné problémy, ale samozřejmě za předpokladu, že se jedná o kvalitní výrobek, který je odborně navržen, postaven a provozován. Na výběr prováděcí firmy by si každý měl udělat dostatek času. Stavba komínu musí být navíc provedena podle technologického předpisu výrobce a hotový komín musí být opatřen komínovým štítkem se zatříděním typu komína. Bez označení nelze provést revizi. Ta se vztahuje na celou spalinovou cestu, od zapojení spotřebiče až po vyústění spalin do ovzduší. Vzor správně vyplněné revizní zprávy je také součástí nové normy.

Jaký materiál je pro nové komíny nejvhodnější?

Vzhledem k tomu, že dům se staví minimálně pro jednu generaci obyvatel, měly by být vybírány materiály s životností, která tomu odpovídá. Na kvalitní keramické komíny poskytuje výrobce záruku až 30 let.

Čištění a údržba komína - nezbytnost pro jeho správnou funkci.

Zanesení nečištěného komína sazemi snižuje tah v komíně a může dojít k jeho ucpání a ohrožení životů obyvatel domu. Stejně velké nebezpečí představuje pro nečištěný komín možnost vznícení sazí a dehtů. Teploty v komíně zde dosahují až 1000°C a pakliže není komín kvalitní, hrozí nebezpečí požáru celé budově. Kontrola a čištění komínů se provádí dle vyhl. 111/1981 Sb. a za její dodržování je zodpovědný majitel objektu.

Nároky na koncepci vytápění objektů se za několik minulých let neuvěřitelně posunuly a tento vývoj bude zcela jistě pokračovat. Z tohoto pohledu je třeba zvážit i budoucí individuální nároky každého stavebníka a k tomu neodmyslitelně patří i správné naplánování komína.

www.schiedel.cz


5.9.2009
Stavba Domu snů krok za krokem | Nabídka dřevostaveb | Články o bydlení | Stylové venkovské osvětlení | Tradiční český kanafas
EKODŘEVOSTAVBY - ekologické dřevostavby - informační portál o ekologickém stavění nízkoenergetických a pasivních domů.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Galerie o bydlení | EkodřevostavbyEurookna a dveře | Dům snů  | Česká okna a dveře |SLAVONA | Okna a dveře | Keramické lustry na chalupu | Vybavení chalupy | Stavba chalupy