Konstrukce vrchní stavby

Stěny zajišťují statiku, denní osvětlení a chrání před vnějšími nepříznivými vlivy. Podívejte se na jedinečnou skladbu konstrukcí Domu snů.

Obvodové stěnové panely jsou navrženy a vyrobeny jako difúzně otevřené konstrukce. Nosné prvky tvoří dřevěné lepené „I“ nosníky STEICO wall (zajišťují přerušení tepelného mostu). Tepelná izolace je použita ekologická na bázi dřeva STEICO flex. Plošné ztužení stěnového panelu je zajištěno velkoformátovými deskami EGGER z vnější části difúzními FORM line DHF v interiéru z OSB desek Eurostrand OSB 4, tato deska současně zajišťuje funkci parobrzdné vrstvy stěnové konstrukce.

Stropy jsou z dřevěných lepených nosníků profilu „I“, STEICO joist. Tepelná izolace je použita ekologická na bázi dřeva STEICO flex se vzájemným překrytím spár. Plošné ztužení panelu je zajištěno velkoformátovými deskami EGGER  – ve spodní části z Eurostrand OSB 4, v horní úrovni v místě střechy difúzními z FORM line DHF. OSB v místě dalšího obytného podlaží z desek Eurostrand OSB 4 tloušťky 22 mm.

Systém materiálů STEICO S.A. a EGGER byl prostřednictvím jejich českého zástupce M.T.A. spol. s r.o. Praha a generálním dodavatelem stavby H.L.C. s.r.o Hodonín certifikován pro český trh.

 

 

Stěnové konstrukce

Obvodové stěnové panely jsou navrženy a vyrobeny jako difúzně otevřené konstrukce, jejíž svislé nosné prvky tvoří dřevěné lepené „I" nosníky STEICO wall šířky 240 mm, profilu pásnic 45 x 60 mm.
Stojiny nosníků tl. 6 mm jsou oboustranně kryty na šířku pásnic dřevovláknitou deskou pro zvýšení požární odolnosti stojiny nosníku a současně zajištění kvalitní montáže tepelné izolace stěny.
Spodní a horní práh každé části stěny tvoří speciální konstrukční deska STEICO rim šířky 240 mm a tloušťky 40 mm vyrobená z dřevoštěpkové desky Eurostrand OSB 4.
Stejně tak je použita v místech některých stavebních otvorů společně s nosníky STEICO joist jako nosné ztužení v parapetech oken a nadpražích oken a dveří domu.
Vnější plášť a současně dílčí ztužení stěnového panelu zajišťuje speciální difúzní deska FORMline DHF tl. 15 mm. Desky s úpravou hran na pero a drážku jsou připevněny na rámovou konstrukci každého panelu stěny již ve výrobním závodě společnosti HLC Hodonín a s dalším dílčím obvodovým ztužením každého panelu deskami OSB a bez izolační výplně přepraveny na stavbu a postupně smontovány na připravenou podlahovou konstrukci domu.

Po postupném osazení a vzájemném propojení stěnových panelů vč. příčného prostorového ztužení vnitřními příčkami je následně vkládána mezi svislé nosné sloupky stěny tepelná izolace.
Tepelnou i zvukovou izolaci vnějších stěn zajišťuje velmi progresivní a ekologické izolace na bázi dřeva STEICO flex tl. Desek 120 mm, ve dvou vrstvách, s osazením vnitřní vrstvy izolačních desek s důrazem na překrytí horizontálních spár první vrstvy izolace stěny.

Vnitřní ztužuící plocha obvodových stěnových panelů je po dokončení tepelných izolací provedena z desek Eurostrand OSB 4 tl. 15 mm s hranami desek na pero a drážku. Tato deska současně zajišťuje funkci parobrzdné vrstvy stěnové konstrukce. Z tohoto důvodu a z důvodu požadované vysoké těsnosti objektu je již dnes běžné následně utěsnit velmi pečlivě veškeré spáry mezi deskami OSB vč. spár panelů obvodového pláště domu parotěsnými páskami ISOCELL Airstop Flex.

Totéž platí i pro zajištění těsnění spár horizontálních mezi nosnou podlahovou konstrukcí butylkaučukovými pásy ISOCELL OMEGA šířky 100 mm a páskami Airstop Flex šířky 60 mm mezi obvodovou stěnou a panely střešní konstrukce.
Nosné stěnové prvky STEICO wall a tepelné izolace STEICO flex jsou vyráběny společností STEICO S.A., deskové materiály Eurostrand OSB 4 a difúzní desky FORMline DHF jsou pro stavebnictví produkuje rakouská společnost EGGER .
Dodávky materiálů pro výrobu stěnových panelů byly zajištěny společností M.T.A. spol. s r.o. Praha.

 


Podlahové konstrukce

Podlahová konstrukce domu je navržena z dílčích panelových prvků uložených na modřínových prazích a montovaných základových pásech systému „Crawl space".
Vlastní podlahový panel je tvořen z dřevěných lepených nosníků profilu „ I", výrobního označení
STEICO joist, výšky nosníku 360 mm s pásnicí šířky 60 mm.
Stojiny nosníků jsou oboustranně do plného průřezu nosníku vyplněny dřevovláknitou deskou tloušťky 26 mm pro zvýšení požární odolnosti stojiny nosníku a dále pro snadnou a kvalitní montáž tepelné izolace mezi jednotlivé podlahové nosníky. Příčné ztužení mezi nosníky zajišťují taktéž nosníky STEICO joist.

Pro izolace vlastních panelů i mezipanelových montážních pásů je použita ekologická tepelná izolace na bázi dřeva STEICO flex tloušťky 120 mm ve třech vrstvách se vzájemným překrytím svislých spár Izolačních desek.

Spodní plošné ztužení podlahového panelu vč. montážních pásů je zajištěno velkoformátovými difúzními deskami tl. 15 mm s úpravou hran na pero a drážku, výrobního označení FORM line DHF, rakouského výrobce, společnosti EGGER.
Celá spodní plocha podlahové konstrukce domu je pak pečlivě utěsněna v místech spár jednotlivých desek DHF a montážních spojů podlahových panelů.

Pro čelní spojení nosníků STEICO joist je použita ztužující deska STEICO rim tloušťky 40 mm a výšky 360 mm, vyrobená na bázi dřevostěpkové desky Eurostrand OSB 4.

Vrchní nosná a současně i ztužující plocha podlahového panelu je vytvořena z OSB desek Eurostrand OSB 4 tloušťky 22 mm s úpravou všech hran desky na pero a drážku.
Vlastní doplnění mezipanelových montážních pásů je na spodní ploše panelu provedeno osazením pásů desek FORMline DHF na předem připravené deskové konzoly s následným pečlivým utěsněním těsnící pastou ISOCELL Airstop Sprint. Dále s doplněním příčných ztužuících prvků z nosníků STEICO joist a opět vyplněním tepelnou izolací STEICO flex tl. 120 mm ve třech vrstvách.
Na závěr je každý montážní pás na vrchní straně opět utěsněn a zaklopen připravenými pásy desek Eurostrand OSB tl. 22 mm.

Horizontální propojení jednotlivých podlahových panelů po celém obvodu spodní podlahové části stavby je pak provedeno z pásů desek Eurostrand OSB 4 tl. 25 mm.

Výroba vlastních podlahových panelů byla předem provedena ve výrobním závodě společnosti H.L.C. Hodonín, jako generálního dodavatele celé stavby na základě dodávek uvedených konstrukčních a izolačních materiálů společností M.T.A. spol. s r.o. Praha, z výrobních závodů firem STEICO S.A. a EGGER.

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce je podobné skladby a charakteru jako konstrukce podlahová, avšak v obrácené skladbě ztužujících plošných deskových materiálů.
Nosné prvky stropních panelů domu tvoří dřevěné lepené nosníky STEICO joist výšky 360 mm, čelní ztužení panelů zajišťují z desek Eurostrand OSB 4 tl. 40 mm jako výrobek STEICO rim.
Mezi čely panelů a jednotlivými nosníky je provedeno ztužení přířezy opět z nosníků STEICO joist produkované německou společností STEICO S.A

Jednotlivé panely jsou připraveny ve výrobním závodě firmy HLC Hodonín vč. uložení tepelných izolací na bázi dřeva STEICO flex tloušťky 120 mm ve třech vrstvách.
Spodní ztužující plášť stropního panelu je proveden z desek Eurostrand OSB 4 tl. 18 mm s hranami na pero a drážku.
Vrchní část stropního panelu tvoří difúzní desky tl. 15 mm FORMline DHF spojované na pero a drážku do plné souvislé plochy tvořící současně první vrstvu vlastního střešního pláště.
Po osazení stropních panelů na svislé stěnové konstrukce a jejich vzájemné upevnění následuje montáž stropních desek OSB, příčných výztuh, tepelných izolací STEICO flex a desek FORMline DHF do mezipanelových stropních pásů.
Vzhledem k tomu, že převážná plocha střešní konstrukce je navržena jako tzv. „zelená střecha", je podkladní nosná konstrukce provedena jako dvouplášťová s nosným roštem z řeziva, upevněného na desky FORMline DHF, na kterých je před montáží roštu provedena izolace veškerých spár desek a hran butylkaučukovou páskou ISOCELL OMEGA 100 po předchozí m nanesení penetrace UNI PRIMER.

Na osazený dřevěný rošt je namontována nosná podkladní plocha z desek Eurostrand OSB 4 tl. 18 mm s hranami desek na pero a drážku.
Materiály použité na realizaci panelů stropní konstrukce a střešního pláště dodala ve spolupráci s výrobními firmami STEICO S.A., EGGER a ISOCELL společnost M.T.A. spol. s r.o. Praha.

ing. Ladislav Kubů, M.T.A. spol. s r.o. Praha

 

zdroj videa: www.nova.cz  

 

 


16.9.2009
Stavba Domu snů krok za krokem | Nabídka dřevostaveb | Články o bydlení | Stylové venkovské osvětlení | Tradiční český kanafas
EKODŘEVOSTAVBY - ekologické dřevostavby - informační portál o ekologickém stavění nízkoenergetických a pasivních domů.
Doporučujeme: Eurookna | Vchodové dveře | To pravé BYDLENÍ | Galerie o bydlení | EkodřevostavbyEurookna a dveře | Dům snů  | Česká okna a dveře |SLAVONA | Okna a dveře | Keramické lustry na chalupu | Vybavení chalupy | Stavba chalupy